İş Bankası Kredi Başvurusu

İş Bankası kredi başvurusu yatırım amaçlı finansman ihtiyaçlarında veya anlık nakit ihtiyaçlarda şubeler veya ilgili başvuru kanalları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Kredi başvuruları için kredi kullanmaya engel herhangi bir durumun olmaması oldukça önem taşımaktadır. En yakın İş Bankası şubesine başvurarak kredi talep edilebilir. Kredi başvuru kanalları teknolojinin de ilerlemesi ile oldukça artmıştır. Sesli yanıt merkezleri veya internet bankacılığı hizmetlerini kullanarak İş Bankası kredi başvurusu kısa sürede gerçekleşmektedir. Anlık nakit ihtiyaçlarında banka müşterileri mobil bankacılık hizmetleri ile kısa sürede kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

İş Bankası kredi başvurusu işlemlerinde, tüketicilerin talep ettikleri kredi tutarına göre başvuru işlemleri farklı özelliklerde yürütülmektedir. Talep edilen kredi tutarına ve vadesine göre kredi türleri sunulmaktadır. Kredi türleri genel itibari ile taşıt kredisi, ihtiyaç veya tüketici kredisi ve konut kredisi olmak üzere üç farklı şekilde sunulmaktadır. Kredi başvurusunda bulunmadan önce talep edilen kredi türüne ait özellikleri bilmek gerekir. Zira kredi türlerinin de başvuru işlemleri farklı prosedürler ile uygulanmaktadır.  Başvuru işleminde talep edilen kredi türü, kredi tutarı ve kredi vadesi gibi teknik bilgileri edinmek gerekir.

İş Bankası Kredi Başvurusu İşlemleri

İş Bankası kredi başvurusu işlemlerinde öncelikli olarak kredi kullanmaya engel herhangi bir durumun olmaması gerekmektedir. Kredi başvuru sırasında tüketicinin; borcundan dolayı takipte olması, kara listede yer alması veya taksitli borçlarından dolayı icra ve iflas talebinin oluşması kredi kullanmaya engel durumlar arasında yer almaktadır. Ayrıca kredi başvurusu sırasında kredi notunun, banka ürün ve müşteri politikasına uygun olması gerekmektedir. Kredi kullanmaya engel herhangi bir durumun olmamasında ise kredi talep edilebilmektedir.

İş Bankası kredi başvurusu gerçekleştirmeden önce kredi türleri hakkında bilgi vermekte fayda olacaktır. Kredi türleri, ihtiyaç duyulan tutara ve tüketicilerin ödeme gücü faktörü dikkate alınarak oluşturulan ödeme planına göre farklılık göstermektedir. İş Bankası kredi başvurusu sırasında tüketicilere sunulan krediler; ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisidir. Detaylı bilgi vermek gerekirse şu şekilde sıralanabilir:

  • İş Bankası kredi başvurusu ihtiyaç kredisi için gerçekleştirilecekse, şubeye gitmeden sesli yanıt merkezleri veya dijital bankacılık kanalları ile kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusunda herhangi bir kefil veya teminat belirtilmesi gerekmez. Fakat tüketici kredi notu banka müşteri politikasına uygun değilse kefil isteme yoluna gidilebilmektedir.
  • İş Bankası kredi başvurusu konut kredisi için talep ediliyorsa, tüketicinin ürüne ait fiyat değerinin gösteren uzman raporunu ve konuta ait sigortaların yapıldığını belirten evraklar başvuru sırasında kullanılmaktadır. Konut değerleme raporu kredi başvurusu sırasında üst limit olarak belirlenmektedir. Ayrıca kredi vadesi en fazla yüz yirmi ay olarak belirlenmiştir.
  • İş Bankası kredi başvurusu taşıt alımı için gerçekleştirilecekse yine konut kredisinde olduğu gibi uzman raporu belirtilmelidir. Uzman raporu kredinin kullanılabilirliğine onay olarak sunulurken, aynı zamanda üst limiti belirlemede kullanılmaktadır. Taşıt kredisi için belirlenen en fazla vade sayısı altmıştır.

Kredi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

İş Bankası kredi başvurusu sırasında gerekli evraklar talep edilen kredi türüne göre farklılık göstermektedir. Önceki başlıkta kredi türleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Bu bölümde genel olarak gerekli evraklar üzerinde durulacaktır. Kredi başvurusu sırsında nüfus cüzdanı yeterli olmaktadır. Banka müşterileri için internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılması durumunda herhangi bir evrak istenmez. Fakat taşıt veya konut kredileri başvuruları şubeler aracılığı ile gerçekleştirilmesinden dolayı ürüne ait evrak talep edilebilir. Gerekli evraklar genel itibari ile danışmanların yönlendirmesi ile kısa sürede hazırlanır.

Kredi Başvurusunda Dikkate Alınan Hususlar

İş Bankası kredi başvurusu sırasında birtakım kriterler belirlenmektedir. Bu durumlar kredi notu, aylık gelir bilgisi, ikamet bilgisi veya toplam borç bilgisi gibi unsurlardan oluşmaktadır. Kredi kullandırmada esas alınan faktör kredi notu olarak gerçekleşmektedir. Kedi notu ticari bankaların müşteriler ile gerçekleştirmiş oldukları ilişkilerinden hareketle, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenmektedir. İş Bankası kredi başvurusu sırasında kredi notunun uygun olmaması durumunda kredi başvurusu olumsuz olarak değerlendirilmektedir.

İş Bankası Faiz Oranı: 0.89

Adres: İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul

Telefon Numarası: 0850 724 0 724

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir